QR-CODE


   Je to veľmi rýchly spôsob ako jednoduchým odfotením obrázku
pridať do zoznamu v mobilnom telefóne nové kontaktné informácie.

  QR Code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. „QR“ pochádza z anglického jazyka a označuje Quick Response (Rýchla reakcia), pretože kód umožňuje rýchle dekódovanie správy. QR code môže obsahovať text, link na internetovú stránku, kontaktnú vizitku pre outlook alebo mobilný telefón a iné údaje. Na jeho prečítanie stačí mobilný telefón s fotoaparátom a program, ktorý je k dispozícii zdarma.

  QR code sa dá jednoducho vygenerovať napríklad na stránke qrcode.kaywa.com a potom uložiť ako obrázok alebo vytlačiť.

  Na čítanie sa dá použiť napríklad program i-nigma.


príklady QR code:

zdroj: wikipedia.org
Žiadna časť tohto článku nemôže byť ďalej šírená bez písomného súhlasu autora.
článok pridaný: 13.01.2011